Обратно към категорията

Близо 4 лв. за кубик вода в Ямбол искат от "ВиК"

Добавено на: 08.06.2022 09:29
   

Заявление за увеличаване цената на водата внесе в КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ - гр.Ямбол заедно с бизнес-план за периода 2022-2026 г. Искането е цената на кубик в Ямбол и Елхово, където действат пречиствателни станции, още тази година да се увеличи с около 70 процента. В момента жителите на двата града плащат по 2,66 лв. за кубик за доставяне на вода, канализация и пречистването на отпадните води. Ако предложението на „ВиК“ бъде утвърдено, цената ще стане 3,96 лв. с ДДС.
За останалите селища, в които няма пречиствателна станция, цената ще стане 3,45 лв. с ДДС за кубик. В момента е 2,24 лв. с ДДС.
Увеличение е предвидено и за всяка следваща година. Така през 2023 г. цената ще е 4,45 лв. с ДДС, през 2026 г. ще стигне 4,93 лв. с ДДС.
Предложените цени отразяват актуалните и бъдещи икономически реалности, включително нарастващите цени на електроенергия, горива и най-използваните в отрасъла материали – стомана, пластмаса и др., отбелязват от „ВиК“. И допълват, че оповестените цени са прогнозни и предстои да бъдат разгледани и обсъдени в контекста на поставените пред ВиК операторите цели от местните власти, областните управи, „Български ВиК холдинг“, МРРБ и КЕВР, преди да бъдат утвърдени и влязат в сила.

Ето и пълното им съобщение.

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
На основание чл.14, ал.1 от ЗРВКУ и чл.19 от НРЦВКУ, приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол уведомява своите потребители, че внася в КЕВР за одобряване Бизнес план и Заявление за утвърждаване и одобряване на цени за ВиК услуги за регулаторен период 2022-2026 г.
Заявлението предлага следните цени без ДДС:

Услуга Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Доставяне на вода на потребителите
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
2.519 2.918 3.047 3.123 3.114
Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
0.356 0.353 0.396 0.430 0.470
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./м3
без ДДС
0.421 0.437 0.462 0.490 0.521
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 лв./м3
без ДДС
0.596 0.620 0.655 0.695 0.739
степен на замърсяване 2 лв./м3
без ДДС
0.736 0.763 0.806 0.855 0.909
степен на замърсяване 3 лв./м3
без ДДС
0.842 0.874 0.924 0.980 1.042
Доставяне на вода с непитейни качества лв./м3
без ДДС
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./м3
без ДДС
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Бизнес планът за регулаторен период 2022-2026г. е изготвен съобразно българското законодателство и указанията на КЕВР. Така предложените цени отразяват актуалните и бъдещи икономически реалности, вкл. нарастващите цени на електроенергия, горива и най-използваните в отрасъла материали – стомана, пластмаса и др.
Оповестените цени са прогнозни и предстои да бъдат разгледани и обсъдени в контекста на поставените пред ВиК операторите цели от местните власти, областните управи, „Бъргарски ВиК холдинг“, МРРБ и КЕВР, преди да бъдат утвърдени и влязат в сила


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Продължава облагородяването на Ямбол
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!