Обратно към категорията

Община Ямбол продължава приема на заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради

Добавено на: 01.07.2024 15:23
   
Продължава приемът на документи за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по приоритет 4 „Справедлив преход“ на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Процедурата цели да подкрепи мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност, в най-силно засегнатите от климатичния преход области: Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.
Мярката ще подкрепи енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради с оглед справяне с енергийната бедност. Дейностите, които ще се подкрепят, ще са свързани не само с енергийна ефективност, но и с внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), отоплителни и климатични инсталации. Интервенциите ще допринесат за намаляване на потреблението на енергия и въглеродния отпечатък в региона.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за Област Стара Загора и 10-те общини, свързани с Маришкия басейн, е 129 186 003,18 лв. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект: 50 000 лв. – 9 500 000 лв.
Процент на съфинансиране не се изисква - размерът е 100% безвъзмездна финансова помощ.
В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда/блок-секция. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г., и в които броят на самостоятелни обекти е най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
По настоящата процедура приоритет ще се предоставя за сгради, в които живущите:
- получават целева помощ за отопление по Закона за социално - подпомагане за предходния отоплителен сезон;
- получават месечни социални помощи съгласно Закона за - социално подпомагане за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие;
- са с установена трайно намалена работоспособност от 50% или над 50%;
- са с установени жилищни нужди и са настанени в социални (общински) жилища по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите;
- са заети в затихващите сектори - въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване.
В допълнение, с оглед осигуряване на подкрепа за най-силно нуждаещите се сгради от енергийно обновяване и за уязвими домакинства, е включен критерий за съществуващия клас на енергийно потребление на сградата. Най-голяма тежест в оценката се дава на сгради с най-нисък клас на енергопотребление.
Дейностите, допустими за финансиране по процедурата, са:
- изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергийното обследване;
- поставяне на системи за оползотворяване на енергия от ВЕИ за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия;
- поставяне на системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, цифровизация на сградите, зелена инфраструктура;
- съпътстващи строително-монтажни работи, които са пряко свързани с енергоспестяващите мерки и без които изпълнението на мерките не би могло да се завърши с необходимото качество.
Допустими за финансиране са също:
- извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградите, включително дейности по изготвяне на обследване на сградата за наличие на защитени видове;
- извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт;
- изготвяне на инвестиционен проект, оценка на съответствието на проектите, авторски и строителен надзор, въвеждане на обекта в експлоатация; видимост, прозрачност и комуникация на проекта, организация и управление на проекта.
Планираната продължителност на дейностите по всяко проектно предложение не може да надвишава 24 месеца.
Проектните предложения се подават чрез Общините, като за целта сдруженията на собствениците се обръщат за партньорство към Общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция.
Информация относно кандидатстването по процедурата е достъпна на официалния сайт на Община Ямбол, секция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд“:
Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд - Община Ямбол ( yambol.bg)
Регистрираните по реда на Закона за управление на етажната собственост сдружения на собствениците могат да подават документи в Община Ямбол, Център за административно обслужване /ул. "Г. С. Раковски" № 7/, в срок най-късно до 23.08.2024 г., 17:00 ч.
Телефони за контакт: 046/681423, 046/681306, 046/681408

Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Да сбъднеш мечта!
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!