Обратно към категорията

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.01.2021 г.

Добавено на: 23.01.2021 08:47
Снимки: Община Тунджа
   

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект: „Център Домашни грижи-интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа", ДБФП № BG05M90P001-2.103-0067 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - Компонент 4.

2. Даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +"

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.

Програма

4. Приемане на план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа" (2021-2027).

План за действие 2021-2027

Предложение за включване на проекти 2021-2027

5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

6. Продажба на общински недвижим имот.

7. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землища на села в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.

8. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община „Тунджа" за периода януари 2020 – декември 2020 година.

9. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа" за дейността на Общински съвет „Тунджа" и неговите комисии през периода м. юли 2020 г.- м. декември 2020 г.

Материал към т. 9

10. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.

12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

15. Приемане на общински план на младежта за 2021 година.

16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

Времето в Ямбол

Видео

Котел се възстановява след наводнението
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!