Обратно към категорията

Заседание на ОбС Стралджа на 29 февруари:

Добавено на: 23.02.2024 07:32
   

На 29 февруари от 10,00ч. в Заседателната зала на ОбС „Велчо Тончев Димитров“ ще се проведе 5-то заседание на ОбС Стралджа при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно кандидатстване на община Стралджа пред Министерството на труда и социалната
политика, Фонд „Социална закрила“.
2. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда
през 2023г.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за управление на отпадъците
през 2023г.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно кандидатстване на община Стралджа по обява за кампания -2024 на проект „Красива България” от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.
5. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно заявление с Вх.№ ТСУИЕ – 55/10.01.2024г. от „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ“ АД с представител МОНЬО ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ, чрез пълномощника си РОСЕН КОСТАДИНОВ МЕРАЗЧИЕВ и становище на арх. Чобанов – гл. архитект на община Стралджа за допускане изработване на ПУП_ПРЗ и изменение на ОУП в обхват на ПИ 35794.56.374 в концесионната площ на находище „Каменец“, землище с. Каменец, общ.
Стралджа.
6. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно заявление ТСУИЕ – 2460/04.12.2023г. от „АТМ БЪЛГАРИЯ“ ООД, представлявано от Андрея Тенев Михалев – управител и становище на арх. Чобанов – гл. архитект на община Стралджа за допускане изработването на ПУП_ПРЗ за ПИ 43615.270.358, 43615.290,434 и43615.363.360 по КК на с. Леярово, общ. Стралджа и промяна на ОУП.
7. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построени сгради върху имота.
8. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху имота.
9. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относнопродажба на общинско движимо имущество чрез публичен явен търг – училищен автобус „ОТОЙОЛ М 50.14“ СКУЛ БУС с рег.№ У 1348 АМ.
10. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа, относно обновяване състава на действаща общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

ПОРУТЕНО МИНАЛО: ДЕТСКИ ЛАГЕР СЕ РУШИ И ПУСТЕЕ
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!